You are here

Евелина Баршчук - Стажантка от Полша

От 1 март до 1 юни 2013 Евелина Баршчук ще стажува в Сдружението.

След като се е запознала с дейността и целите на Сдружението, Евелина изяви желание да работи със Сдружението за разработване на нови проекти и сътрудничества, особено в областта на културния туризъм. Тя вярва, че традицията е тясно свързана със сектора на културния туризъм и казва:

 

I believe that Cultural Tourism and everything conected with local traditions become imortant and more popular. Even in our university sometimes we have events conected with other countries culture ( for example last year we had Balkan Days) and many people came, had fun and spent the time very nice..

 

Балкански Културен Институт ще направи всичко възможно Евелина на оползотвори максимално тези няколко месеца и да съдейства за обогатяването на нейния опит.

Добре дошла, Евелина!

Curriculum Vitae Ewelina Barszczyk

Евелина Баршчук - Стажантка от Полша