Вие сте тук

Банкова сметка на сдружението

Първа Инвестиционна банка
Гр.София 1000, Клон ул. "Г. С. Раковски" 135

Титуляр на сметката:
Йорданка Бибина,
Сдружение Балкански Културен Институт

IBAN BG61FINV91501214990861
BIC: FINVBGSF