Вие сте тук

3 октомври 2011 - конференция в Свиленград

Съвместно с община Свиленград, Историческият музей в Свиленград и Института за балканистика с Център по тракология, БАН, Сдружението организира конференция на тема: "Свиленград и околностите му в писмени извори от древността до наши дни", която се прие много радушно от общността в града. Д-р Калина Пеева беше основен организатор от страна на сдружението. Беше проведена и среща с представители на Одринската община за бъдещи проекти.

Конференция в Свиленград, 3 октомври 2011
Конференция в Свиленград, 3 октомври 2011
Конференция в Свиленград, 3 октомври 2011