Вие сте тук

26 – 29 Май 2011 г. – Председателят на Сдружението г-жа Йорданка Бибина участва с доклад за турската преводна литература

Трета международна конференция за литературни взаимодействия и преводи в Евро-Средиземноморския регион ((Third International Symposium of Translators and Publishers of Turkish Literature and Literary Exchange and Translation in the Euro Mediterranean Region Conference in Istanbul, 26-29 May 2011)

Председателят на Сдружението г-жа Йорданка Бибина участва с доклад за турската преводна литература в България от Възраждането до наши дни. Третата международна конференция за литературни взаимодействия и преводи в Евро-Средиземноморския регион се проведе при участието на преводачи, издатели на турска литература, агенции за авторски права в Истанбул, и е организирана от ТЕДА (програма на турското министерство на културата за субсидии, чрез която да бъдат поощрени чуждестранните издатели да публикуват книги на турски писатели на съответните езици). Й. Бибина същевременно представи Балканския културен институт и неговите възможности за сътрудничество в сферата на издателската и преводаческа дейност. http://www.tedaproject.gov.tr/EN/belge/2-28955/the-third-international-s...