Вие сте тук

Май 2011 г. – Балканският културен институт получи дарение от Министерството на културата на Република Турция

10-томното издание на пътеписите на Евлия Челеби във връзка с предстоящия симпозиум, организиран от Сдружението по повод 400-годишнината на големия османски пътешественик, обявен за личност на годината от ЮНЕСКО.

Балканският културен институт получи дарение от Министерството на културата на Република Турция
Балканският културен институт получи дарение от Министерството на културата на Република Турция
Балканският културен институт получи дарение от Министерството на културата на Република Турция
Балканският културен институт получи дарение от Министерството на културата на Република Турция