Вие сте тук

Евелина Баршчук - Стажантка от Полша

От 1 март до 1 юни 2013 Евелина Баршчук ще стажува в Сдружението.

След като се е запознала с дейността и целите на Сдружението, Евелина изяви желание да работи със Сдружението за разработване на нови проекти и сътрудничества, особено в областта на културния туризъм. Тя вярва, че традицията е тясно свързана със сектора на културния туризъм и казва:

 

Вярвам, че културният туризъм и всичко, свързано с местните традиции, става все по-важно и популярно. Дори в нашия университет понякога имаме събития, свързани с културите на другите страни (например миналата година имахме дни на Балканите) и много хора идват, забавляват се и си прекарват добре.

 

Балкански Културен Институт ще направи всичко възможно Евелина на оползотвори максимално тези няколко месеца и да съдейства за обогатяването на нейния опит.

Добре дошла, Евелина!

Curriculum Vitae Ewelina Barszczyk

Евелина Баршчук - Стажантка от Полша